Evropska državljanska pobuda

Lizbonska pogodba uvaja novo vrsto sodelovanja državljanov pri oblikovanju politik Evropske unije – Evropsko državljansko pobudo. Z njo lahko en milijon državljanov iz vsaj četrtine držav EU (zaenkrat to pomeni sedem držav) Evropski komisiji predloži pobudo za sprejem zakonskih aktov na področjih, za katera je pristojna.

Organizatorji državljanske pobude (državljanski odbor, ki ga sestavlja vsaj sedem državljanov EU, ki so prebivalci najmanj sedmih različnih držav članic) lahko izjave o podpori zbirajo eno leto. Število izjav o podpori morajo potrditi pristojni organi držav članic. Komisija bo nato imela na voljo tri mesece za preučitev pobude in načrtovanje ukrepov.

Evropska državljanska pobuda predstavlja pomemben instrument participativne demokracije, ki je bil uveden tudi zaradi kritik Evropske unije, po katerih naj državljani ne bi imeli veliko vpliva na odločitve, ki se v njej sprejemajo. Participativna demokracija v nasprotju s predstavniško demokracijo, ki sodelovanje državljanov v upravljanju države bolj ali manj omejuje na redne volitve, daje državljanom pravico, da se na neposreden vključijo v postopke sprejemanja zakonodaje.

Evropska komisija je 24. marca 2010 na podlagi širokega javnega posvetovanja sprejela predlog uredbe o državljanski pobudi in ga predstavila v Evropskem parlamentu. Predlog uredbe je bil vložen v zakonodajni postopek 31. marca. 

Evropski parlament in Svet sta 16. februarja 2011 sprejela predlog Evropske komisije o pravilih in postopku za ureditev novega instrumenta – Uredbo (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi.

Viri:

Evropska komisija, 2012. Evropska državljanska pobuda - uradni register. Dostopno prek http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=sl (1. april 2012)

Evropska komisija, 2010. Več politične moči za državljane. Dostopno prek: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/100331_sl.htm (31. marec 2010).

Evropski parlament, 2010. Z državljansko pobudo do nove zakonodaje. Dostopno prek: http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/016-71224-081-03-13-902-20100323STO71223-2010-22-03-2010/default_sl.htm (24. marec 2010).

Evropski parlament, 2011. Vprašanja in odgovori o državljanski pobudi. Dostopno prek: http://www.europarl.europa.eu/sl/pressroom/content/20101209BKG08308/html/Vpra%C5%A1anja-in-odgovori-o-dr%C5%BEavljanski-pobudi (17. januar 2011).

Facebook