Pravna podlaga

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi (pdf datoteka). Uradni list Evropske unije L 65/1 z dne 11.3.2011.

Uredba vključuje naslednje priloge in obrazce:
Priloga I: Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice
Priloga II. Potrebne informacije za prijavo predlagane državljanske pobude
Priloga III: Obrazec izjave o podpori – del A (za države članice, ki ne zahtevajo osebne identifikacijske številke/številke osebnega dokumenta)
Obrazec izjave o podpori – del B (za države članice, ki zahtevajo osebno identifikacijsko številko/številko osebnega dokumenta)
Priloga IV: Obrazec, ki potrjuje skladnost sistema spletnega zbiranja z Uredbo (EU) št. 211/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi
Priloga V: Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic
Priloga VI: Potrdilo o številu veljavnih izjav o podpori, zbranih za državo članico
Priloga VII: Obrazec za predložitev državljanske pobude komisiji.

Facebook