O projektu

Namen
Informiranje in vključevanje širše javnosti v postopek evropske državljanske pobude. Pobuda predstavlja nov mehanizem participativne demokracije v Evropski uniji, ki bo prispeval k krepitvi demokracije in kvalitete življenja državljanov.

Cilji
- predstaviti in pojasniti delovanje evropske državljanske pobude;
- vključevati širšo javnosti v zbiranje podpisov s strani Evropske komisije evidentiranih evropskih državljanskih pobud, ki potekajo tudi v Sloveniji;
- informirati o rezultatih evropskih državljanskih pobud, ki potekajo v Sloveniji,
- informiranje o možnostih in načinih sprožitve pobude in zbiranja podpisov prek svetovnega spleta (e-participacija).

Pričakovani rezultati
- večja prepoznavnost, informiranost in vključenost širše javnosti v postopek evropske državljanske pobude;
- delujoča spletna stran z aktualnimi informacijami in pojasnili glede evropske državljanske pobude in možnostih aktivnega vključevanja.

Financiranje
Spletna stran deluje na prostovoljni osnovi, zato je eden izmed ciljev pri zagotavljanju dolgoročnega in nemotenega delovanja spletnega projekta www.evropske-pobude.si pridobiti ustrezna finančna sredstva na javnih razpisih.

Izvajalec
Projekt izvaja Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) www.inepa.si. Odgovorni nosilec projekta je mag. Simon Delakorda.

Facebook